thủy phân xenlulozo thu được

Câu hỏi:

09/07/2019 35,163

Bạn đang xem: thủy phân xenlulozo thu được

A. Thủy phân xenlulozơ nhận được glucozơ.

Đáp án chủ yếu xác

B. Thủy phân tinh ranh bột nhận được fructozơ và glucozơ

C. Cả xenlulozơ và tinh ranh bột đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc.

D. Fructozơ sở hữu phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozơ sở hữu group chức CHO.

Đáp án A

B sai thủy phân tinh ranh bột tạo nên glucozơ

C sai vì thế xenlulozơ và tinh ranh bột không tồn tại phản xạ tráng bạc.

D sai vì thế fructozơ sở hữu phản xạ tráng bạc là vì vô môi trường xung quanh bazơ nó gửi trở nên glucozơ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là tại đây hoàn toàn có thể gửi hóa glucozơ và fructozơ trở nên một thành phầm duy nhất? 

A. Phản ứng với H2/Ni, t0.

B. Phản ứng với hỗn hợp brom.

C. Phản ứng với Cu(OH)2.

D. Phản ứng với Na.

Câu 2:

Fructozơ không phản xạ với hóa học nào là trong số hóa học sau đây?

A. Dung dịch AgNOtrong NH3, đun nóng.

B. Hcó Ni xúc tác, đun nóng.

C. Nước brom.

D. Cu(OH)trong môi trường xung quanh kiềm.

Câu 3:

Cặp hóa học nào là tại đây không phải là đồng phân của nhau?

A. Metyl fomat và axit axetic

B. Mantozơ và saccarozơ.

Xem thêm: Tác dụng của khoai lang mật với sức khoẻ

C. Fructozơ và glucozơ.

D. Tinh bột và xenlulozơ.

Câu 4:

Glucozơ không phản ứng được với hóa học nào là sau đây?

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường.

B. H2 (xúc tác Ni, to).

C. CH3CHO.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3, to.

Câu 5:

Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh rời khỏi vô quy trình quang đãng phù hợp của cây cối. Tại nhiệt độ phỏng thông thường X tạo ra với hỗn hợp iot phù hợp hóa học làm nên màu xanh xao tím. Polime X là:

A. Saccarozơ

B. Glicogen

C. Tinh bột

D. Xenlulozơ

Câu 6:

Gốc glucozơ và gốc fructozơ vô phân tử saccarozơ link cùng nhau qua chuyện vẹn toàn tử

A. hiđro.

B. nitơ.

C. cacbon.

D. oxi.

Câu 7:

Cho sản phẩm những chất: tinh ranh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số hóa học nằm trong loại monosaccarit là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM