tính oxi hóa của c thể hiện ở phản ứng

Câu hỏi:

16/08/2019 191,811

Bạn đang xem: tính oxi hóa của c thể hiện ở phản ứng

C. 3C + 4Al  Al4C3.      

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích:

Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính khử của cacbon thể hiện nay ở phản xạ nào là trong số phản xạ sau?

A. 2C + Ca  CaC2.                 

B. C + 2H2  CH4.

C. C + CO2  2CO.                  

D. 3C + 4Al  Al4C3.

Câu 2:

Cacbon phản xạ với toàn bộ những hóa học nhập mặt hàng nào là sau đây?

A. Na2O, NaOH, HCl.

B. Al, HNO3 đặc, KClO3.

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3.

D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

Câu 3:

Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp vẹn toàn tố

A. hidro.          

B. cacbon.       

Xem thêm: Lấy chồng một năm vẫn sợ quan hệ

C. oxi. 

D. nitơ.

Câu 4:

Trong những phán xét tiếp sau đây, phán xét nào là không đúng?

A. Kim cương là cacbon trọn vẹn tinh ranh khiết, nhập xuyên suốt, ko màu sắc, ko dẫn năng lượng điện.

B. Than chì mượt vì thế với cấu hình lớp, những lớp phụ cận links cùng nhau vị lực tương tác yếu ớt.

C. Than mộc, phàn nàn xương với năng lực hít vào những hóa học khí và hóa học tan nhập hỗn hợp.

D. Khi nhen nhóm cháy cacbon, phản xạ lan nhiệt độ, thành phầm nhận được đơn giản khí cacbonic.

Câu 5:

Trong những phản xạ hoá học tập sau, phản xạ nào là sai?

A. 3CO   +   Fe2O3  t0  3CO2 + 2Fe.

B. CO      +   CuO t0 CO2   +   Cu.

C. 3CO    +   Al2O3  t0 2Al  + 3CO2

D. 2CO    +   O2   t0   2CO2.

Câu 6:

Cacbon phản xạ với toàn bộ những hóa học nhập mặt hàng nào là sau đây?

A. Na2O, NaOH, HCl.                    

B. Al, HNO3 đặc, KClO3.

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3.           

D. NH4Cl, KOH, AgNO3.