tơ tổng hợp gồm

Câu hỏi:

02/04/2020 57,373

Bạn đang xem: tơ tổng hợp gồm

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức một quãng mạch của tơ nilon-6 là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Câu 2:

Tơ enang được pha trộn bởi vì cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 3:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổ hợp.

Xem thêm: ba là kim loại hay phi kim

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổ hợp và tơ tự tạo.

Câu 4:

Polime dùng để làm phát hành tơ lapsan đem cấu trúc như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 5:

Tơ capron được pha trộn kể từ monome này tại đây ?

A. axit metacrylic.

B. caprolactam.

C. phenol.

D. axit caproic.

Câu 6:

Cho những loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Số tơ tổ hợp là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: k2hpo4