toluen tác dụng với brom

Toluen ứng dụng Br2

Bạn đang xem: toluen tác dụng với brom

C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr là phản xạ Lúc cho tới toluen tác dụng với brom (ánh sáng) theo đòi tỉ trọng mol 1:1, với ĐK sức nóng chừng xúc tác không giống nhau thì phản xạ cho tới thành phầm thế không giống nhau. Hy vọng nội dung phương trình phản xạ, tiếp tục khiến cho bạn gọi áp dụng chất lượng tốt vô thực hiện những dạng thắc mắc bài xích tập dượt. Mời chúng ta xem thêm tư liệu sau đây nhằm nắm rõ rộng lớn chế độ phản xạ.

1. Phản ứng Lúc cho tới Toluen ứng dụng với Br2 (ánh sáng) theo đòi tỉ trọng mol 1:1

C6H5CH3 + Br2 \overset{as,1:1}{\rightarrow}  C6H5CH2Br + HBr

Khi toluen Br2 ĐK thông thường khả năng chiếu sáng thì ưu tiên xẩy ra phản xạ thế bên trên nhánh tạo nên bezyl bromua

2. Toluen ứng dụng với Br2 ĐK với bột sắt 

Cho toluen ứng dụng với Br2

Nếu cho tới toluen phản xạ với brom vô ĐK với bột Fe tiếp tục nhận được láo ăn ý thành phầm thế brom đa số vô địa điểm para và ortho.

3. Tính hóa chất của Toluen

Toluen nhập cuộc phản xạ với hóa học brom khan đã tạo ra brom toluen và axit HBr

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

Toluen nhập cuộc phản xạ với khí clo tạo ra trở nên diclometan và axit HCl vô ĐK với sự xúc tác của khả năng chiếu sáng.

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl

Toluen nhập cuộc phản xạ với nitro hóa tạo nên nitrotoluen và nước .

C6H5CH3 + HNO3 → C6H4NO2CH3 + H2O

Toluen nhập cuộc phản xạ cùng theo với H2 tạo nên metylxiclohexan.

2C6H5CH3 + 7H2 → 2C6H12CH3

Toluen nhập cuộc phản xạ lão hóa với group metyl.

4. Câu chất vấn bài xích tập dượt liên quan 

Câu 1. Đốt cháy hòa toàn 7,8 gam benzen rồi hít vào thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp nước vôi vô dư. Khối lượng hỗn hợp tăng hoặc tách từng nào gam?

A. tăng 56,4 gam.

B. tách 28,2 gam.

C. tách 56,4 gam.

D. tăng 28,2 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

nC6H6 = 7,8/78 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

C6H6 + 15/2O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 6CO2 + 3H2O

0,1                     → 0,6 → 0,3 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,6 → 0,6 (mol)

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g)

mCO2 + mH2O = 0,6.44 + 0,3.18 = 31,8 (g) < mCaCO3

⇒ lượng hỗn hợp tách là: 60 − 31,8 = 28,2 (g)

Câu 2. Dãy đồng đẳng benzen với công thức công cộng là

A.CnH2n+2

B. CnH2n-2

C. CnH2n-4

D. CnH2n-6

Câu 3. Công thức phân tử của Strien là

A.C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 4. Công thức phân tử của toluen là

A.C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây đúng?

A. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ mất kĩ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Benzen và đồng đẳng của benzen chỉ mất kĩ năng nhập cuộc phản xạ thế.

C. Benzen và đồng đẳng của benzen một vừa hai phải với kĩ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong, một vừa hai phải với kĩ năng nhập cuộc phản xạ thế.

D. Benzen và đồng đẳng của benzen không tồn tại kĩ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong và phản xạ thế.

Câu 6. Benzen ứng dụng với Br2 theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 (có mặt mày bột Fe), nhận được sẩn phẩm cơ học là

A.C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br44

Câu 7. Toluen ứng dụng với Br2 phát sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), nhận được sẩn phẩm cơ học là

A. o-bromtoluen

B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua

D. benzylbromua

Xem đáp án

Đáp án D

Khi sử dụng xúc tác bột Fe thì Br thế vô H ở vòng

Khi phát sáng thì Br thế vô H ở nhánh

Câu 8. Cho toluen ứng dụng với lượng dư HNO3 quánh với xúc tác H2SO4 quánh nhằm pha trộn 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). KHối lượng pha trộn được kể từ 23 kilogam toluen (hiệu suất 80%)là

A. 45,40 kg

B. 70,94 kg

C. 18,40 kg

D. 56,75 kg

Xem đáp án

Xem thêm: Bún gây ngộ độc cho gần 50 người ở Điện Biên

Đáp án A

C6H5CH3 + 3HONO2 → C6H5(NO2)3CH3 + 3H2O

92 gam                       227 gam (H= 100%)

23 kg                         m kilogam (H = 80%)

m = 23.227/92 .80% = 45,4 kg

Câu 9. Khi cho 1 không nhiều benzen vô ống thử đựng nước brom, rung lắc nhẹ nhõm. Hiện tượng để ý được là:

A. nước brom thất lạc màu sắc, nhận được hóa học lỏng đồng nhất

B. hóa học lỏng vô ống thử tạo thành 2 lớp: lớp với red color và lớp ko màu

C. hóa học lỏng vô ống thử ko thay cho đổi

D. nước brom thất lạc màu sắc, với hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Xem đáp án

Đáp án B

Benzen ko ứng dụng với nước brom. Vì vậy Lúc cho tới benzen vô ống thử chứa chấp nước brom, rung lắc kĩ xong để yên lặng. Chất lỏng vô ống thử tiếp tục tách trở nên nhị lớp: Lớp hóa học lỏng bên trên là hỗn hợp brom vô benzen được màu sắc vàng (phần này vì thế benzen tan vô brom tạo ra nên), lớp bên dưới là nước vô xuyên suốt.

Câu 10. Điều nào là tại đây sai Lúc nói đến toluen?

A. Là một hiđrocacbon thơm

B. Có hương thơm thơm ngát nhẹ

C. Là đồng phân của benzen

D. Tan nhiều vô dung môi cơ học.

Xem đáp án

Câu 11. Cho benzen ứng dụng với hidro dư, với xúc tác nhận được xiclohexan (C6H12). Điều ê bệnh tỏ:

A. phân tử benzen với mạch vòng, với 3 link song C=C

B. Benzen là hidrocacbon mạch hở với 3 link song C=C

C. Phân tử benzen với cấu trúc vòng phẳng

D. phân tử benzen với cấu trúc mạch hở, ko phân nhánh.

Xem đáp án

Đáp án A

Cho benzen ứng dụng với hidro dư, với xúc tác nhận được xiclohexan (C6H12). Điều ê bệnh tỏ: phân tử benzen với mạch vòng, với 3 link song C=C

Câu 12. Hiện tượng gì xẩy ra Lúc đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím?

A. Dung dịch KMnO4 bị thất lạc màu sắc.

B. Có kết tủa white.

C. Có sủi lớp bọt do khí tạo ra.

D. Không với hiện tượng kỳ lạ gì.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng xẩy ra Lúc đun rét toluen với hỗn hợp dung dịch tím là hỗn hợp KMnO4 bị thất lạc màu sắc.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

Câu 13. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vô đặc thù chất hóa học của những ăn ý hóa học đang được học tập.

Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là C2H2, C2H4.

Hương trình hóa học

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 C2H4Br2

Câu 14. Dãy hóa học nào là tại đây bao gồm những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom?

A. Axeton, axit fomic, fomanđehit.

B. Propanal, axit fomic, etyl axetat

C. Etanal, propanon, etyl fomat.

D. Etanal, axit fomic, etyl fomat.

Xem đáp án

Đáp án D

Etanol (CH3CHO); axit fomic (HCOOH); etylfomat (HCOOC2H5) đều phải có tính khử (của -CHO) nên đều phải có phản xạ với Br2

Trắc nghiệm đánh giá con kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 908

Nội dung bài xích trắc nghiệm được biên soạn bởi vì KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

---------------------------------

Mời chúng ta xem thêm tăng một số trong những tư liệu liên quan 

  • C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2
  • C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
  • C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr

Trên trên đây VnDoc.com đang được ra mắt cho tới độc giả tài liệu: C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr. Để với sản phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau