tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ 11

Hóa cơ học là 1 trong những phần kỹ năng và kiến thức đặc biệt rộng lớn. Để mò mẫm làm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC mò mẫm hiểu về phong thái phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận link, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua chuyện nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ 11

Hợp hóa học hữu cơ là những hợp ý hóa học của cacbon (trừ những hợp ý hóa học giản dị và đơn giản như CO, CO2, HCN, những muối hạt cacbonat, muối hạt xianua hoặc muối hạt cacbua,…).

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học phân tích về những hợp ý hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc nên chứa chấp vẹn toàn tử Cacbon (C) vô bộ phận của hợp ý hóa học cơ học. Các vẹn toàn tử C link cùng nhau và link với những vẹn toàn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một vài hợp ý hóa học chứa chấp cả sulfur (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số hợp ý hóa học cơ học đa số là link nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt chậm trễ và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt bám theo một phía chắc chắn.
  Số lượng những hợp ý hóa học cơ học lên tới khoảng tầm 10 triệu hóa học, nhiều hơn thế nữa hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh tương đối, nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi thấp, xoàng xĩnh bền với nhiệt độ chừng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những hợp ý hóa học vô sinh. 

 • Đa số những hợp ý hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính Hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt chậm trễ ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo không ít khunh hướng không giống nhau, tạo nên lếu láo hợp ý nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những hợp ý hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở thành 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhì nhân tố là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những link đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: đem cả những link đơn và link song, link phụ vương (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: đem vòng benzen vô phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài ra nhân tố C và H thì còn chứa chấp những nhân tố khác ví như O, N, Cl, S, Phường,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo phương thức mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các nhân tố chất hóa học cấu hình nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở thành vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch đem phân nhánh.

- Mạch vòng: Các nhân tố chất hóa học cấu hình nên mạch đóng góp vòng lại trở thành dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những vẹn toàn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo ra trở thành vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo ra trở thành kể từ những vẹn toàn tử C và đem sự nhập cuộc của những vẹn toàn tử của nhân tố chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những hợp ý hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống bám theo danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần ấn định chức

gọi thương hiệu hợp ý hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần ấn định chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng mực những hợp ý hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm đếm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những hợp ý hóa học cơ học thông thường được đặt điều bám theo xuất xứ mò mẫm rời khỏi bọn chúng, một vài rất có thể đem phần đuôi nhằm chứng thật hợp ý hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Tệ Bạc hà).

Nắm hoàn toàn kỹ năng và kiến thức hóa cơ học nằm trong quãng thời gian ôn thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hóa ngay!!!

3. Công thức phân tử hợp ý hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát lác (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những nhân tố đem vô phân tử hợp ý hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát lác CxHyOzNt, tớ biết hợp ý hóa học cơ học này được kết cấu kể từ những nhân tố C, H, O và N.

3.2. Công thức giản dị và đơn giản nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức giản dị và đơn giản nhất là công thức thể hiện tại tỉ lệ thành phần tối giản về số vẹn toàn tử của những nhân tố vô phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức giản dị và đơn giản nhất

Thiết lập công thức giản dị và đơn giản nhất của HCHC CxHyOzNt tức là thiết lập tỉ lệ:

 • x : nó : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : nó : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong cơ n: số vẹn toàn dương và CTĐGN: Công thức giản dị và đơn giản nhất). Xác ấn định n nhằm mò mẫm CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện tại con số vẹn toàn tử của từng nhân tố vô cấu hình phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có phụ vương phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa vô bộ phận % lượng những vẹn toàn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ đem tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ cơ tớ đem : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa vô CTĐGN (công thức giản dị và đơn giản nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của hợp ý hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính chừng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng cho tới hợp ý hóa học cơ học đem chứa chấp link nằm trong hóa trị, ko vận dụng cho tới hợp ý hóa học đem link ion).
Bước 3: Dựa vô biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ cơ mò mẫm rời khỏi CTPT (công thức phân tử) của hợp ý hóa học cơ học.

 • Giả sử một hợp ý hóa học cơ học đem CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số link $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là chừng bất bão hòa của phân tử cơ.

 • Công thức tính chừng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số link $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng ấn định luật bảo toàn vẹn toàn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những vẹn toàn tố

Sản phẩm cháy của hợp ý hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp phụ vô những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học hít nước là H2SO4 đặc, P2O5, những muối hạt khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp phụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường gặp gỡ tình huống Việc tiếp tục cho tới lếu láo hợp ý thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi vô hoặc vô hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích nhân tố vô hợp ý hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích ấn định tính
Mục đích: Xác ấn định những nhân tố này xuất hiện vô bộ phận hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những nhân tố xuất hiện vô hợp ý hóa học cơ học trở thành những hóa học vô sinh giản dị và đơn giản tiếp sau đó nhận thấy bọn chúng bởi vì những phản xạ đặc thù.

Phân tích ấn định lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích ấn định lượng
Mục đích: Xác ấn định bộ phận % về lượng của những nhân tố xuất hiện vô phân tử hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng mực lượng của hợp ý hóa học cơ học. Sau cơ gửi nhân tố C trở thành CO2, H trở thành H2O, N trở thành N2 rồi xác lập đúng mực lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo ra trở thành. Từ cơ tính được % lượng những nhân tố.

phân tích ấn định tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác ấn định lượng mol phân tử:

+ Dựa vô tỉ khối của hóa học cơ học đối với bầu không khí hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh tương đối hoặc không mờ tương đối được xác lập bởi vì cách thức nghiệm giá buốt hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp ý hóa học cơ học đem bộ phận phân tử rộng lớn xoàng xĩnh nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên đem đặc điểm hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng hợp ý trở thành sản phẩm đồng đẳng.

Giải thích: Mặc cho dù những hóa học vô nằm trong sản phẩm đồng đẳng đem công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng tại bọn chúng đem kết cấu hoá học tập tương tự động nhau nên đem đặc điểm hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon vô dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học hâu phương rộng lớn hóa học ngay lập tức trước 1 group CH2 và đều sở hữu đặc điểm hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp ý hóa học đem kết cấu không giống nhau tuy nhiên đem công cộng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học đem nằm trong công thức phân tử tuy nhiên đem kết cấu hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol đem kết cấu H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete đem kết cấu H3C-O-CH3, chính vì vậy tuy vậy công thức phân tử tương tự nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, đem đặc điểm không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu công cộng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo ra bởi vì 1 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại link σ. Liên kết đơn thân ái 2 vẹn toàn tử được màn biểu diễn bởi vì 2 lốt chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo ra bởi vì 2 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link song. Liên kết song này gồm một link σ và 1 link $\pi$, màn biểu diễn bởi vì 4 lốt chấm hoặc 2 gạch men nối thân ái 2 vẹn toàn tử.

Liên kết tạo ra bởi vì 3 cặp electron sử dụng công cộng được gọi là link phụ vương. Liên kết phụ vương này gồm một link σ và 2 link $\pi$, màn biểu diễn bởi vì 6 lốt chấm hoặc 3 gạch men nối thân ái 2 vẹn toàn tử.

Liên kết song và link phụ vương gọi là link bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là link bền nhất trong số loại link kết cấu nên hợp ý hóa học cơ học .

Là link tạo ra trở thành nền tảng chủ yếu cho tới mạch cacbon.

Nếu không tồn tại link σ thân ái nhì vẹn toàn tử thì ko thể tạo hình link $\pi$ thân ái nhì vẹn toàn tử cơ.

a. Phản ứng thế bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon vô mạch C đem bậc ứng với số Cacbon nhưng mà nó link thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi link C-H bị bẻ gãy thì bám theo trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên link C-H này vô phân tử hợp ý hóa học cơ học ko chứa chấp link $\pi$ của C với C.

 • Tạo rời khỏi nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế vô địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế vô những địa điểm C sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu lộn thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy link C-C:

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết nhiệt độ chừng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Xem thêm: Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Phản ứng chỉ xẩy ra ở hợp ý hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp link $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo nên thành phầm là 1 trong ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo nên 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong vô link $\pi$:

Trong link C = C có một link $\pi$ vô C ≡ C đem 2 link $\pi$ đều đơn giản và dễ dàng bị bẻ gãy muốn tạo trở thành những link σ vững chắc và kiên cố rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ thân ái 2 Cacbon bị bẻ gãy muốn tạo trở thành 2 link σ C-Br vững chắc và kiên cố rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng một Br2.

 • Khi nằm trong vô bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: Khi X gắn vô địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: Khi X gắn vô những địa điểm C sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – link $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy link $\pi$ để tạo nên link σ liên kết những phân tử monome tạo ra trở thành phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt chừng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc hay còn gọi là Phường.V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét hợp ý hóa học R - C ≡ CH : H vô tình huống này là H sinh động đem kỹ năng tạo ra phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh giải tỏa H2.

 • AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa muối hạt Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận biểu tượng cho tới dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện về chất hóa học cơ học vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát lác (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ đem đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách viết lách đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân thứ nhất mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C vô nhánh, cho tới Khi số C thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính nhanh chóng của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C ngay sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số vẹn toàn tử C nhưng mà link với C đang được xét: C bậc 1 link với cùng một C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở lên đường ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những link đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 trong những phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) vô ankan bị thay cho thế bởi vì nhân tố halogen vô ĐK đem độ sáng hoặc đun rét.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ chừng và xúc tác tương thích, ankan đem phân tử khối nhỏ bị tách trở thành những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát lác là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken đem 2 loại đồng phân là đồng phân kết cấu (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách viết lách đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm link song thích hợp. Ta nhận được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C rời khỏi thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Khi số C thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân kết cấu C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của vẹn toàn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện tại đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) đem phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục nhận được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế đem phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục nhận được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, đem chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon nên mang trong mình một link song, vô cơ mang trong mình một link π và một link σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở lên đường tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng bám theo.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì đem link π dễ dẫn đến đập phá huỷ, xoàng xĩnh bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh rời khỏi ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc hợp ý hóa học halogen tiếp tục sinh rời khỏi dẫn xuất của halogen; nếu như lộn với nước tiếp tục sinh rời khỏi ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những hợp ý hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn vô địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và rơi rụng màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng để làm nhận thấy anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở nhưng mà vô phân tử đem có một nối phụ vương.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin đem đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối phụ vương, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách viết lách đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm link phụ vương. Ta nhận được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối phụ vương, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Khi số C ở thực hiện nhánh bởi vì với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những vẹn toàn tử H nhằm nhận được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, đem chứa chấp nối phụ vương và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C ngay sát địa điểm nối phụ vương nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối phụ vương –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị hợp ý, tam hợp ý của axetilen

 • Phản ứng thế: nhận thấy ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở nhưng mà vô phân tử đem chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien đem 2 nối song liên tục nhau

 • Ankađien đem 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay hay còn gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien đem 2 nối song xa nhau nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien đem những đặc điểm hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha trộn những polime đem tính đàn hồi cao sử dụng vô phát hành cao su thiên nhiên.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổng ôn kỹ năng và kiến thức và cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm tho nhưng mà vô phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen đem đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và kết cấu mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ sở hữu đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao cho tới chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen đặc biệt vững chắc và kiên cố vì như thế đem 3 link đơn xen kẹt thân ái 3 link song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi đem xúc tác Fe, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế vô nhân thơm tho.

  • Khi đem độ sáng, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế vô địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế vô nhân benzen:

  • Khi vòng benzen đang được đã có sẵn group thế ankyl thì những group thế tiếp sau ưu tiên thế vô địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen đang được đã có sẵn group thế COOH, gốc R chứa chấp link song, NO2, group thế tiếp sau được ưu tiên thế vô những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 vô ĐK thông thường tuy nhiên Khi đun rét cơ hội thủy, toluen tạo nên kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 vô ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo ra kết tủa với KMnO4 vô ĐK nhiệt độ chừng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không lấy phí ngay!!

Trên đó là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 trong những nội dung rất rộng và đặc biệt cần thiết vô lịch trình ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em nên cầm thiệt kiên cố, chúc những em đem sự sẵn sàng rất tốt nhất vô quy trình ôn thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Dường như, em rất có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm coi tăng những bài bác giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ nhằm nhận tăng nhiều bài bác giảng và được sẵn sàng kỹ năng và kiến thức rất tốt cho tới kỳ thi đua trung học phổ thông vương quốc tới đây nhé!

Xem thêm: Quả hồng tốt cho tim mạch nhưng cần lưu ý những điều này để tránh bị tắc ruột