trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính

Câu hỏi:

20/02/2020 44,821

Bạn đang xem: trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính

C. Vừa khử vừa vặn oxi hóa.

Đáp án chủ yếu xác

D. Không thể hiện nay tính khử và oxi hóa.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn C.

Cacbon đơn hóa học sở hữu số lão hóa là 0, đấy là số lão hóa trung gian tham trong những số lão hóa của cacbon (-4, 0, +2, +4) nên sở hữu đem Xu thế tăng và rời số lão hóa Lúc nhập cuộc phản xạ hóa học.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu M là yếu tố group IA thì oxit của chính nó sở hữu công thức là:

A. MO2.

B. M2O3.

C. MO.

D. M2O.

Câu 2:

Tơ poliamit là những polime tổ hợp sở hữu đựng được nhiều nhóm:

A. Amit - CO - NH - nhập phân tử.

B. - CO - trong phân tử.

C. - NH - nhập phân tử.

D. - CH(CN) - nhập phân tử.

Câu 3:

Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí bay rời khỏi hít vào không còn nhập hỗn hợp nước vôi nhập thấy sở hữu 40 gam kết tủa. Lọc tách lấy kết tủa tiếp sau đó đun giá buốt hỗn hợp nước thanh lọc, lại thấy đạt thêm 10 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 54 gam.

B. 60 gam.

Xem thêm: Sức khỏe bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư sau gần 3 tuần điều trị thế nào?

C. 67,5 gam.

D. 45 gam.

Câu 4:

Một loại khí gas sử dụng nhập sinh hoạt sở hữu nồng độ Phần Trăm theo gót lượng như sau: butan 99,40% sót lại là pentan. Nhiệt chừng cháy của những hóa học theo thứ tự là 2654kJ và 3,6.106J và nhằm nâng sức nóng chừng của một gam nước (D = 1 g/ml) lên l°C cần thiết 4,16J. Khối lượng gas nên dùng đ hâm nóng 1 lít nước trình bày bên trên kể từ 25°C lên 100°C là:

A. 5,55 gam.

B. 6,66 gam.

C. 6,81 gam

D. 5,81 gam

Câu 5:

Cho 0,10 mol Ba nhập hỗn hợp chứa chấp 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, thanh lọc lấy kết tủa nung ở sức nóng chừng cao cho tới lượng ko đi chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 23,3 gam

B. 26,5 gam

C. 24,9 gam

D. 25,2 gam

Câu 6:

Từ glyxin và alanin đưa đến 2 đipeptit X và Y chứa chấp bên cạnh đó 2 amino axit. Lấy 14,892 gam lếu láo phù hợp X, Y phản xạ vừa vặn đầy đủ với V lít hỗn hợp HCl 1M, đun giá buốt. Giá trị của V là:

A. 0,102 lít

B. 0,25 lít.

C. 0,122 lít.

D. 0,204 lít.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK