trong phản ứng đốt cháy cufes2

Câu hỏi:

18/06/2019 70,376

Bạn đang xem: trong phản ứng đốt cháy cufes2

D. nhượng bộ 13 electron

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Cu phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 chiếm được 8,96 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí NO và NO2 đem tỉ khối so với H2 là 19. Giá trị của m là :

A. 25,6 gam

B. 16 gam

C. 2,56 gam

D. 8 gam

Câu 2:

Cho từng hóa học : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 thứu tự phản xạ với HNO3 quánh rét. Số lượng phản xạ nằm trong loại phản xạ oxi hoá khử là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 3:

Cho sơ trang bị phản ứng :

Biết Lúc thăng bằng tỉ lệ thành phần số mol thân thích N2O và N2 là 3: 2.

Tỉ lệ mol  lần lượt là :

A. 44: 6: 9

B. 46: 9: 6

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

C. 46: 6: 9

D. 44: 9: 6

Câu 4:

Hòa tan không còn 1,84 gam lếu láo ăn ý Cu và Fe vô hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Số mol Fe và Cu vô lếu láo ăn ý ban sơ thứu tự là :

A. 0,02 và 0,03

B. 0,01 và 0,02

C. 0,01 và 0,03

D. 0,02 và 0,04

Câu 5:

Hoà tan 2,64 gam lếu láo ăn ý Fe và Mg vì chưng hỗn hợp HNO3 loãng, dư, chỉ chiếm được thành phầm khử là 0,896 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí bao gồm NO và N2, đem tỉ khối đối với H2 vì chưng 14,75. % theo đòi lượng của Fe vô lếu láo ăn ý ban sơ là

A. 61,80%

B. 61,82%.

C. 38,18%

D. 38,20%

Câu 6:

Cho sơ trang bị phản ứng: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O Sau Lúc thăng bằng, tỉ lệ thành phần thân thích số phân tử bị oxi hoá và số phân tử bị khử là :

A. 3:1

B. 28:3

C. 3:28

D. 1:3