trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí x tinh khiết

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình vẽ tiếp sau đây tế bào mô tả thử nghiệm hội chứng minh:

A. Khả năng bốc cháy của Phường White dễ dàng rộng lớn Phường đỏ

B. Khả năng cất cánh khá của Phường White dễ dàng rộng lớn Phường đỏ

C. Khả năng bốc cháy của Phường đỏ lòm dễ dàng rộng lớn Phường trắng

D. Khả năng cất cánh khá của Phường đỏ lòm dễ dàng rộng lớn Phường trắng

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép bao gồm nhị muối Ca (H2PO4)2 va CaSO4

B. Supephotphat đơn chỉ có  Ca (H2PO4)2

C. Urê sở hữu công thức là  (NH2)2CO

D. Phân lân cung ứng nitơ cho tới cây trồng

Câu 3:

Phương trình chất hóa học nào là tại đây được viết lách sai?

A. 2KNO3t°2KNO2+O2

B. NH4NO2t°N2+ 2H2O

C. NH4Clt°NH3+Cl

D. NaHCO3t°NaOH+CO2

Câu 4:

Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là

A. Ca3 (PO4)2

Xem thêm: UNOVE - Thương hiệu dưỡng tóc quốc dân tại Hàn Quốc có gì đặc biệt?

B. Ca (H2PO4)2

C. CaHPO4

D. Ca (H2PO4)2CaSO4

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người tớ rất có thể sử dụng bột lưu hoàng.

(b) Khi bay nhập khí quyển, freon đập phá diệt tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, độ đậm đặc CO2 vượt lên trước quá chi chuẩn chỉnh được chấp nhận tạo ra cảm giác mái ấm kính.

(d) Trong khí quyển, độ đậm đặc NO2 và SO2 vượt lên trước quá chi chuẩn chỉnh được chấp nhận tạo ra hiện tượng lạ mưa axit

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố chính là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại luôn luôn sinh rời khỏi khí O2 

     (b) Nhiệt phân muối hạt AgNO3 thu được oxit sắt kẽm kim loại.

     (c) Nhiệt phân muối hạt Cu (NO3)2 thu được lếu thích hợp khí sở hữu tỉ khối đối với H2 là 21,6.

     (d) cũng có thể phân biệt ion NO3- trong môi trường xung quanh axit vị sắt kẽm kim loại Cu.

Số tuyên bố chính là

 A. 1

B. 2

C. 3

D. 4