trùng hợp propen

Câu hỏi:

15/12/2021 25,407

Bạn đang xem: trùng hợp propen

A.( -CH3-CH-CH2-)n  

B.(-CH2-CH2-CH2-)n

C. (-CH3-CH = CH2-)n    

D.(-CH2-CH(-CH3)-)n

Đáp án chủ yếu xác

 Xem điều giải

Đáp án D.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những polime :(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức những monome tạo thành những polime bên trên (bằng cơ hội trùng khớp hoặc trùng ngưng) theo thứ tự là

Câu 2:

Trong những phán xét tiếp sau đây, phán xét nào là ko chính ?

Câu 3:

Phản ứng trùng khớp một láo lếu thích hợp monome tạo ra trở thành polime chứa chấp một số trong những loại đôi mắt xích không giống nhau được gọi là phản xạ đồng trùng khớp. Hãy viết lách phương trình hoá học tập của phản xạ đồng trùng khớp :

a) Buta-1,3-đien và stiren.

b) Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2 = CH - công nhân.

Câu 4:

Polime mang tên là (-CH2-CH(-OOCCH3)-)n

Câu 5:

Có thể pha trộn poli(vinyl ancol) (–CH2 – CH(-OH) -)n bằng cách

Câu 6:

Xem thêm: Hoa đu đủ đực có tác dụng gì?

Poli(ure-fomanđehit) sở hữu công thức kết cấu là

Câu 7:

Chất không tồn tại kỹ năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp là

Câu 8:

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ dẫn đến polime kể từ những monome tại đây. Ghi thương hiệu polime nhận được.

a) CH2 = CHCl.

b) CH2 = CH - CH = CH2.

c) H2N - [CH2C5- COOH.

d) HO - CH2 - CH2 - OH và HOOC - C6H4 - COOH

Câu 9:

Chất X sở hữu công thức phân tử C8H10O. X rất có thể nhập cuộc nhập quy trình trả hoá sau :

X H2O→ Y trùng hợp→ polistiren

Hai hóa học X và Y sở hữu công thức kết cấu và thương hiệu thế nào ? Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ trình bày bên trên.

Câu 10:

Chất polipropilen nằm trong loại polime nào là sau đây

Câu 11:

Từ vật liệu là axetilen và những hóa học vô sinh, người tao rất có thể pha trộn poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết lách phương trình hoá học tập của những phản xạ xẩy ra nhập quy trình pha trộn cơ.

Câu 12:

Chất không tồn tại kỹ năng nhập cuộc phản xạ tròng dừng là

Câu 13:

Một loại polime sở hữu phân tử khối tầm là 250000 và thông số trùng khớp là 4000. Tên của polime này là

Câu 14:

Trong những polime tiếp sau đây, hóa học nào là sở hữu mạch phân nhánh?

Câu 15:

Chất X sở hữu công thức phân tử C4H8O. Cho X tính năng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ chừng cao) được hóa học Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ chừng cao nhận được hóa học cơ học Z. Trùng thích hợp Z, nhận được poliisobuten.

Hãy viết lách công thức kết cấu của X, Y và Z. Trinh bày những phương trình hoá học tập của những phản xạ nêu bên trên.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước vối?