từ 180 gam glucozo

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: từ 180 gam glucozo

C6H12O6 men  ruou 2C2H5OH + 2CO2

nC6H12O6= 180180= 1 mol 

⇒  nC2H5OH = a =  2.1.0,8 = 1,6 mol 

⇒ Có 0,16 mol C2H5OH tham gia pư lên men giấm 

C2H5OH + O2 men  giam  CH3COOH + H2

Trung hòa lếu ăn ý này cần thiết 720 ml NaOH 0,2 M 

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2

Thực tế: nCH3COOH=nNaOH = 0,2.0,72 = 0,144 mol 

Mà theo đòi phương trình: nCH3COOH=nC2H5OH = 0,16 mol

⇒ H% = 0,1440,16.100=90%

Câu 4:

Thủy phân lếu ăn ý bao gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời hạn nhận được hỗn hợp X (hiệu suất phản xạ thủy phân từng hóa học đều là 75%). Khi cho tới toàn cỗ X ứng dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thì lượng Ag nhận được là :

A.0,090 mol

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

B. 0,095 mol

C. 0,12 mol

D. 0,06 mol

Xem thêm: Chủ nhân Nobel Y học được VinFuture trao giải từ 2 năm trước