xà phòng hoá hoàn toàn 17 24 gam chất béo

Câu hỏi:

09/11/2019 206,734

Bạn đang xem: xà phòng hoá hoàn toàn 17 24 gam chất béo

Xà chống hóa trọn vẹn 17,24 gam hóa học bự cần thiết vừa phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lượng xà chống là

B. 17,80 gam

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH t° 3RCOONa + C3H5(OH)3.

Có nglixerol = nNaOH3 = 0,02 mol 

⇒ kề dụng bảo toàn lượng tớ có:

mxà phòng = mmuối

= 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,80 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

đun rét 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ xẩy ra hàn toàn, cô cạn hỗn hợp chiếm được ancol etylic và 19,2 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là?

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H5COOCH3

D. C2H5COOC2H5

Câu 2:

Etyl axetat ko ứng dụng với ?

A. O2, to

B. Dung dịch Ba(OH)2 đun rét.

C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 3:

Este A được pha trộn kể từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối khá của A đối với hiđro vì thế 44,5. Công thức cấu trúc của A là

A. H2NCH2CH(NH2)COOCH3

B. H2NCH2COOCH3

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau

C. H2NCH2CH2COOH

D. CH3CH(NH2)COOCH3

Câu 4:

Tỉ khối khá của este no, đơn chức, mạch hở X đối với bầu không khí vì thế 2,5517. Công thức phân tử của X là

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 5:

Chất X đơn chức đem công thức phân tử . Cho 7,4 gam X vô hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét cho tới phản xạ trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 6,8 gam hóa học rắn khan. Công thức của X là

A.

B.

C.

D.  

Câu 6:

Xà chống hóa trọn vẹn 265,2 gam hóa học bự (X) vì thế hỗn hợp KOH chiếm được 288gam một muối bột kali độc nhất. Tên gọi của X là

A. tripanmitoyl glixerol (hay tripanmitin).

B. trilinoleoyl glixerol (hay trilinolein).

C. tristearoyl glixerol (hay tristearin).

D. trioleoyl glixerol (hay triolein).

Xem thêm: Các bài thuốc từ quả quýt bạn nên biết

TÀI LIỆU VIP VIETJACK