zn có tác dụng với hcl không

YOMEDIA

Bạn đang xem: zn có tác dụng với hcl không

Cho 13g Zn nhập axit clohiđric HCl, sau phản xạ nhận được muối hạt kẽm clorua ZnCl2 và đem khí hiđro H2 bay rời khỏi.

a/ Viết PTHH và tính thể tích khí hiđro thoát  rời khỏi ở đktc?

b/ Tính lượng axit clohiđric HCl cần thiết dùng?

c/ Nếu thay cho sắt kẽm kim loại Zn vị sắt kẽm kim loại Mg và không thay đổi lượng thì sau phản xạ sắt kẽm kim loại này cho tới nhiều thể tích H2 (ở đktc) hơn?

Em cảm ơn mn.

Trả điều (1)

 • a) Số mol Zn là:  \({n_{Zn}} = \frac{m}{M} = \frac{{13}}{{65}} = 0,2(mol)\)

  Phương trình hóa học:

   Zn        +      2HCl         →      ZnCl2         +  H2

  1 mol            2 mol                                       1 mol

  0,2 mol →    0,4 mol                                  0,2 mol

  Thể tích khí Hiđro bay rời khỏi ở ĐK chi chuẩn chỉnh là:

  \({V_{{H_2}}} = 22,4.{n_{{H_2}}} = 22,4.0,2 = 4,48(lit)\)

  b) Khối lượng axit clohidric nhớ dùng là:

  mHCl = nHCl . M = 0,4 .36,5 = 14,6 (gam)

  c) Zn và Mg đều sở hữu hóa trị 2 tuy nhiên vẹn toàn tử khối của Mg nhỏ rộng lớn nên dẫn theo số mol của Mg to hơn nên nếu như thay cho sắt kẽm kim loại Zn vị sắt kẽm kim loại Mg tiếp tục thu được không ít khí H2 rộng lớn.

  Số mol của Mg là:

  \({n_{Mg}} = \frac{m}{M} = \frac{{13}}{{24}}(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  Mg                 +  2HCl           → MgCl2       + H2

  1 mol                                                              1 mol

  13/24 mol →                                                13/24 mol

  Thể tích khí H2 nhận được ở ĐK chi chuẩn chỉnh là:

  \({V_{{H_2}}} = 22,4.{n_{{H_2}}} = 22,4.\frac{{13}}{{24}} = 12,13(lit)\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, các bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi chúng ta suy suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các tình huống cố ý spam câu vấn đáp hoặc bị báo xấu xí bên trên 5 đợt có khả năng sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

ZUNIA9

Các thắc mắc mới

 • Dẫn kể từ từ 2,24 l khí CO2( đktc) vào trong 1 hỗn hợp đem chứa chấp 12 g NaOH thành phầm là muối hạt Na2CO3

  Giúp em vs ạ

  Dẫn kể từ từ 2,24 l khí CO2( đktc) vào trong 1 hỗn hợp đem chứa chấp 12 g NaOH thành phầm là muối hạt Na2CO3

  a. Chất này lấy dư và dư từng nào (lít hoặc gam)

  b. Hãy xác lập lượng muối hạt nhận được sau phản ứngC. Nếu dẫn lượng khí bên trên nhập 750 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M thì nhận được từng nào gam kết tủa

  06/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho những hóa học khí : CO2, SO2, H2, O2, NH3. Chất này rất có thể thực hiện thô được vị CaO?

  Em cần thiết cấp ạ

  Cho những hóa học khí : CO2, SO2, H2, O2, NH3.

  a hóa học này rất có thể thực hiện thô được vị CaO.

  b hóa học này rất có thể thực hiện thô được vị H2SO4. Giải thích

  06/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cách nhận thấy những hỗn hợp rơi rụng nhãn

  Cách nhận thấy những hỗn hợp rơi rụng nhãn

  07/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch này tại đây thực hiện giấy tờ quỳ tím fake quý phái color đỏ

  mn hùn tớ vớiii

  Câu 1: Dung dịch này tại đây thực hiện giấy tờ quỳ tím fake quý phái color đỏ

  A. Na2SO4.                    B. HNO3.                       C. KOH.                        D. BaCl2.

  Câu 2: Chất này tại đây tính năng với HCl tạo ra trở thành muối hạt và nước

  A. Cu.                             B. Cu(OH)2.                   C. CuSO4.                      D. CO2.

  Câu 3: Chất này tại đây phản xạ được với hỗn hợp axit clohiđric sinh rời khỏi hóa học khí nhẹ nhàng rộng lớn không gian, cháy nhập không gian với ngọn lửa greed color nhạt

  A. Ag.                            B. FeCl3.                        C. BaCO3.                      D. Zn.

  Câu 4: CaO phản xạ được với toàn bộ những hóa học nhập mặt hàng này sau đây

  A. H2O, Na2O, BaCl2.                                           B. CaO, K2SO4, Ca(OH)2.

  C. NaOH, CaO, H2O.                                           D. CO2, H2O, HCl.

  Câu 5: Chất này tại đây tính năng được với HCl và CO2

  A. Sắt.                            B. Nhôm.                        C. Kẽm.    D. Dung dịch NaOH.

  Câu 6: Nhóm bao gồm những hóa học tính năng được với  khí  CO2  là

  A. KOH, CaO, NaOH.                                          B. HCl, KOH, NaOH.

  C. Na2O, Cu(OH)2, BaO.                                      D. CuO, Ca(OH)2, K2O.

  Câu 7: Cho 10,5 gam lếu láo thích hợp nhì sắt kẽm kim loại Zn, Cu nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư, nhận được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo đòi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập lếu láo thích hợp ban sơ là

  A. 61,9% và 38,1%.          B. 50% và 50%.C. 39,05% và 60,95%.             D. 30% và70%.

  Câu 8: Chất Al2O3

  A. Oxit axit     B. Oxit bazơ.  C. Oxit lưỡng tính.     D. Oxit trung tính.

  Câu 9: Để dung hòa 11,2gam hỗn hợp KOH 20%, thì nên lấy từng nào gam hỗn hợp axit H2SO4 35%

  A. 1,96 gam.                   B. 9,8 gam.                     C. 5,6 gam.                     D. 11,2 gam.

  Câu 10: Dãy những hóa học tính năng được với hỗn hợp HCl là

  A. CaO, SO3.                 B. NaOH, CO2.              C. CuO, CaSO3.             D. Fe, Cu.

  08/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 24 8 gam na2o tính năng với nước nhận được 300ml hỗn hợp A

  giải hùn mik thời gian nhanh nhé cần thiết gấp

  Cho 24 8 gam na2o tính năng với nước nhận được 300ml hỗn hợp A
  a) ghi chép phương trình hóa học
  b) tính mật độ mol cảu hỗn hợp a
  c) dẫn kể từ từ 6,72 lít khí co2 nhập hỗn hợp nhận được phía trên , nhận được hỗn hợp b. tính số mol hỗn hợp b 

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hoà tan 7,2g Mg vị 300ml HCl. Viêt phương trình hóa học

  Hoà tan 7,2g Mg vị 300ml HCl

  a) ghi chép pt

  b) VH2 ĐKTC

  c) Ccủa HCl

  d) nếu như sử dụng 100 ml hỗn hợp HCl bên trên dung hòa Vml dd Ba(OH)2 2M. Tính V

  10/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 18g lếu láo thích hợp bao gồm CaSO3 và CaSO4 tính năng với HCl. Sau phản xạ nhận được 4,48 lít SO2 ở ĐK chi chuẩn

  Cho 18g lếu láo thích hợp bao gồm CaSO3 và CaSO4 tính năng với HCl. Sau phản xạ nhận được 4,48 lít SO2 ở ĐK chi chuẩn chỉnh. Tính lượng từng hóa học nhập lếu láo thích hợp ban đầu?

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phân biệt lọ rơi rụng nhãn sau HCl, H2SO4, NaOH

  ​​I. Phân biệt lọ rơi rụng nhãn

  Câu 1: 3 dung dịch:

  a) HCl, H2SO4, NaOH

  b) NaOH, Ca(OH)2, HCl

  c) NaCl, Na2SO4, NaNO3

  Câu 2: 4 dung dịch: NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3

  II. Toán 

  Câu 1: Cho 13g Zn tính năng vừa vặn đầy đủ với 300g dd HCl:

  Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

  a) Tính Vkhí thu được (đkc)

  b) Tính C% của dd HCl ban đầu

  c) Tính C% của dd thu được

  Câu 2: Cho 200g dd HCl (7,3%) tính năng vừa vặn đầy đủ với đ NaOH (10%):

  a) Tính mmuối thu được

  b) Tính mdd NaOH tham gia phản ứng

  Câu 3: Cho 150g dd NaOH (8%) tính năng vừa vặn đầy đủ với dd CuSO4 (10%):

  a) Tính mkết tủa thu được

  b) Tính mCuSO4 đã phản ứng

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 13,2 gam lếu láo thích hợp bột mg fe tính năng không còn với hỗn hợp hcl 2M dư nhận được 7,84 lít khí H2 (đktc). Tính lượng từng sắt kẽm kim loại nhập lếu láo thích hợp ban đầu

  Cho 13,2 gam lếu láo thích hợp bột mg fe tính năng không còn với hỗn hợp hcl 2M dư nhận được 7,84 lít khí H2 (đktc) 

  a) Tính lượng từng sắt kẽm kim loại nhập lếu láo thích hợp ban đầu 

  b) Tính thể tích hỗn hợp hcl 2M vừa vặn đầy đủ nhằm phản xạ không còn lượng lếu láo thích hợp trên  

  giúp với ạ

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hoà tan 5,6g Fe vị 500ml hỗn hợp H2SO4. AM vừa vặn đầy đủ nhận được 8,96l khí hidro(ĐKTC). Tính lượng thành phầm thu được? Xác ấn định A

  Hoà tan 5,6g Fe vị 500ml hỗn hợp H2SO4. AM vừa vặn đầy đủ nhận được 8,96l khí hidro(ĐKTC). Tính lượng thành phầm thu được? Xác ấn định A

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • Ngâm sắt kẽm kim loại M đem lượng 5 gam nhập 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% đem D=1,12g/ml. Sau một thời hạn, người tớ lấy M thoát ra khỏi hỗn hợp cọ nhẹ nhàng, sấy thô khối lượng được 5,16 gam

  Ngâm sắt kẽm kim loại M đem lượng 5 gam nhập 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% đem D=1,12g/ml. Sau một thời hạn, người tớ lấy M thoát ra khỏi hỗn hợp cọ nhẹ nhàng, sấy thô khối lượng được 5,16 gam và hỗn hợp CuSO4 dư đem mật độ 9,31%

  a. Xác ấn định sắt kẽm kim loại M

  b. Toàn cỗ hỗn hợp nhận được cho tới qua loa hỗn hợp NaOH, thanh lọc lấy kết tủa rước nung cho tới lượng ko thay đổi. Tính lượng hóa học rắn sau khoản thời gian nung

  Giải cụ thể cho tới em ạ

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan trọn vẹn a (g) CuO nhớ dùng 200 (ml) dd HCl 0,2M (vừa đủ) nhận được dd D. Tính CM của hỗn hợp D

  Xin hùn em với ạ

  Hòa tan trọn vẹn a (g) CuO nhớ dùng 200 (ml) dd HCl 0,2M (vừa đủ) nhận được dd D. Tính CM của hỗn hợp D. thạo V hỗn hợp coi như ko thay đổi. Nhúng thanh sắt kẽm kim loại A hóa trị II nhập hỗn hợp D cho tới Khi hỗn hợp rơi rụng color trọn vẹn, lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi cọ tinh khiết, thực hiện thô và cân nặng lại thấy thanh sắt kẽm kim loại tăng 0,8 (g) đối với lượng ban sơ. Tìm sắt kẽm kim loại A. thạo rằng toàn cỗ lượng đồng sinh rời khỏi đều phụ thuộc vào thanh sắt kẽm kim loại A.

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 3 sắt kẽm kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu cách thức chất hóa học nhằm nhận thấy từng loại

  Giúp bản thân với ạ

  Cho 3 sắt kẽm kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu cách thức chất hóa học nhằm nhận thấy từng loại

  12/12/2022 |   0 Trả lời

 • Ngâm Fe dư nhập 200 ml hỗn hợp cuso4 0,5M. Sau Khi phản xạ kết cổ động thanh lọc được hóa học rắn A và hỗn hợp B

  Giải cụ thể hùn bản thân với

  Ngâm Fe dư nhập 200 ml hỗn hợp cuso4 0,5M. Sau Khi phản xạ kết cổ động thanh lọc được hóa học rắn A và hỗn hợp B

  a) Cho A tính năng với hỗn hợp hcl dư. Tính lượng hóa học rắn còn sót lại sau phản ứng

  b)Tính thể tích hỗn hợp naoh 1M vừa vặn đầy đủ nhằm kết tủa trọn vẹn hỗn hợp B. Lọc kết tủa rước nung ngoài không gian cho tới lượng ko thay đổi, nhận được từng nào gam hóa học rắn

  12/12/2022 |   0 Trả lời

 • So sánh bộ phận kết cấu đằm thắm gang và thép

  So sánh đằm thắm gang và thép:

  1. Thành phần, cấu tạo

  2.  Nguyên liệu

  3. Nguyên tắc sản xuất

  4. Các phản xạ xẩy ra nhập quy trình sản xuất

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho a gam lếu láo kim loại tổng hợp loại Fe và Cu tính năng trọn vẹn với 200g hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp A, 11,2 lít khí H2 ở đktc

  Cho a gam lếu láo kim loại tổng hợp loại Fe và Cu tính năng trọn vẹn với 200g hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp A, 11,2 lít khí H2 ở đktc và 5,6 gam hóa học rắn còn sót lại sau phản xạ.

  a) Tính lượng lếu láo kim loại tổng hợp loại các bạn đầu

  b) Tính mật độ Phần Trăm của hỗn hợp HCl đang được sử dụng là bao nhiêu

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Ở những lò nung vôi vôi sinh sống (CaO) được tạo ra kể từ đá vôi theo đòi phương trình hóa học: CaCO3 -> CaO + CO2.

  giúp bản thân với ạ

  Ở những lò nung vôi vôi sinh sống (CaO) được tạo ra kể từ đá vôi theo đòi phương trình hóa học: CaCO3 -> CaO + CO2. Cần sử dụng từng nào gam CaCO3 nhằm pha trộn được 11,2 gam CaO?

  29/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M (lll) tính năng với khí clo dư nhận được 53,4g muối hạt clorua

  Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M (lll) tính năng với khí clo dư nhận được 53,4g muối hạt clorua                                                                 

  a, xác lập kim loại                                                                                                                                

  b, cho tới 13,5g sắt kẽm kim loại bên trên tan trọn vẹn nhập dd HCl 15% tính lượng dd nhập cuộc phản ứng

  02/01/2023 |   0 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của X?

  X được kết cấu vị 2 vẹn toàn là C và H. Tỉ lệ về số mH : mC = 1 : 4. thạo rằng số vẹn toàn tử nhập X ngay số vẹn toàn tử nhập thích hợp hóa học C2H4. Tìm công thức chất hóa học của X?

  07/02/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 3,36 lít (đktc) lếu láo thích hợp khí CH4 và C2H4 trải qua bình chứa chấp hỗn hợp nước brom dư. Sau phản xạ thấy lượng bình tăng 1,4 gam. Tính bộ phận Phần Trăm theo đòi thể tích metan nhập lếu láo hợp

  : Cho 3,36 lít (đktc) lếu láo thích hợp khí CH4 và C2H4 trải qua bình chứa chấp hỗn hợp nước brom dư. Sau phản xạ thấy lượng bình tăng 1,4 gam. Tính bộ phận Phần Trăm theo đòi thể tích metan nhập lếu láo hợp

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy trọn vẹn 1mol khí axetilen thì nên từng nào lít ko khí

  Đốt cháy trọn vẹn 1mol khí axetilen thì nên từng nào lít ko khí

  12/03/2023 |   0 Trả lời

 • Tính hóa học cơ vật lý của rượu etylic là

  A. Chất lỏng, ko color, nhẹ nhàng rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, hòa tan được không ít hóa học như iot, benzen, …

  B. Chất lỏng, color hồng, nhẹ nhàng rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, hòa tan được không ít hóa học như iot, benzen, …

  C. Chất lỏng, ko color, ko tan nội địa, hòa tan được không ít hóa học như iot, benzen, …

  D. Chất lỏng, ko color, nặng trĩu rộng lớn nước, tan vô hạn nội địa, hòa tan được không ít hóa học như iot, benzen, …

  16/03/2023 |   1 Trả lời

 • Công thức kết cấu của rượu etylic là

  A. CH2-CH3-OH

  B. CH3-O-CH3

  C. CH2-CH2-(OH)2

  D. CH3-CH2-OH

  17/03/2023 |   1 Trả lời

 • Đốt cháy trọn vẹn 13,8 gam rượu etylic nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

  A. 8,84 lít

  B. 9,60 lít

  C. 10,08 lít

  D. 13,44 lít

  17/03/2023 |   1 Trả lời

 • Tính hóa chất của rượu etylic là

  A. Tác dụng với axit axetic

  B. Tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh như K, Na, …

  C. Phản ứng cháy

  D. Cả A, B, C đều đúng

  16/03/2023 |   1 Trả lời

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9

YOMEDIA

Xem thêm: TP.HCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 5